Fråga: Ska det vara mellanrum i förkortningar som t. ex. och t. o. m.?

Nej, förkortningar som t.ex., t.o.m., bl.a. skrivs utan mellanrum