Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det finska humalahakuinen (juominen)?

På svenska kan man t.ex. tala om berusningsdrickande eller om att någon dricker för att bli berusad.