Fråga: Är följa med en finlandism?

I svenskan i Sverige används konstruktionen följa med främst i betydelsen ’gå tillsammans med, åka med’, d.v.s. att man i konkret bemärkelse ’förflyttar sig tillsammans med någon, ofta som sällskap’. Till exempel följer man med någon på bio, teater, eller en resa. Även följa med i något är en standardsvensk konstruktion, vars innebörd är jämförbar med ’hänga med’. Man kan t.ex. följa med i den tekniska utvecklingen. Konstruktionen följa med är dock betydligt mer frekvent i finlandssvenskan än i sverigesvenskan. Detta beror på att vi ofta använder den också i betydelsen ’hålla sig underrättad om’ och ’bevaka’, vilket är mindre vanligt i Sverige. När man i Sverige följer en debatt, en serie eller modet, tenderar man i Finland att följa med en debatt, en serie eller modet. I denna betydelse är följa med alltså en finlandism.