Temat för årets nordiska språkmöte var Ett flerspråkigt samhälle – ett mycket aktuellt ämne både i värdlandet Finland och övriga Norden. Konferensen var för första gången förlagd till Vasa, där de nordiska gästerna också fick uppleva hur tvåspråkigheten i Finland fungerar i praktiken.

Bland föreläsarna fanns både forskare och personer som arbetar med språk och integration i praktiken. Pirkko Nuolijärvi inledde med en översikt över hur språksituationen i Finland har sett ut genom tiderna. Jan-Ola Östman och Lena Ekberg presenterade resultaten av sitt forskningsprojekt om integration på ett minoritetsspråk, där de har intervjuat invandrare i Närpes och Korsnäs. Emina och Azra Arnautovic från Närpes berättade om sina personliga erfarenheter av integration på svenska i Finland. De kom till Finland från Bosnien i början av 1990-talet, Emina Arnautovic som vuxen och Azra Arnautovic som litet barn. Tine Hamann Christensen från kommunen Furesø i Danmark berättade om hur Furesø i praktiken arbetar för att integrera nyanlända.

Mikael Parkvall från Stockholms universitet höll föredrag om de olika språkpolitikerna som finns i världen och placerade även in de nordiska länderna i sammanhanget. Unn Røyneland från universitetet i Oslo talade om den språkliga mångfalden i Norge och visade att den kan vara både ett problem och en resurs, beroende på sammanhanget och vilka människor det handlar om.

Det sista föredraget på årets nordiska språkmöte hölls av Camilla Lindahl från Stockholms universitet. Lindahl talade om hur en lektion i ett teckenspråkigt klassrum går till och hur läraren förklarar olika begrepp på teckenspråk. Lindahl höll sitt föredrag på sverigesvenskt teckenspråk och tolkades till svenska.

Övriga föredragshållare var Leena Nissilä, Birna Arnbjörnsdóttir, Helga Hilmisdóttir och Kjell Herberts.

Konferensmiddagen avnjöts på restaurang Strampen, där den lokala musikgruppen Jepokryddona uppträdde med violinmusik och gav de cirka 70 deltagarna i språkmötet prov på österbottnisk dialekt i både tal och sång. Nordiska språkmötet avslutades med en utflykt till Kvarkens världsnaturarv i Björköby.

Hädanefter kommer nordiska språkmötet att ordnas vartannat år. Nästa nordiska språkmöte arrangeras på Färöarna 2018.