I vår kollega i Sverige, Språkvård (4/2002) undrade en läsare om ordet kontaktinformation kan rekommenderas, även om många motarbetar ordet för att det är en finlandism. Språkvårdaren Jan Svanlund svarade att kontaktinformation inte är en finlandism, och att det inte finns någon orsak att undvika ordet därför. Det stämmer mycket väl. Frågeställaren har förmodligen tänkt på ordet kontaktuppgifter, som är vad man brukar kalla en statistisk finlandism. Det innebär att ordet förekommer i både finlandssvenskan och rikssvenskan men att det är betydligt vanligare i finlandssvenskan. Eftersom det inte är något fel på ordet kontaktuppgifter som sådant ser vi inte någon anledning att avråda från det heller. Ordet finns inte upptaget i Finlandssvensk ordbok eftersom det inte är en renodlad finlandism. Kontaktinformation får, som det svenska ord det är, naturligtvis helt godkänt av oss.