Fråga: När ska ordet den sättas ut i datum?

Ordet den brukar sättas ut när månadens namn skrivs med bokstäver: jag är född den 21 juni 1955. Det går också att utelämna den i sådana fall: jag är född 21 juni 1955. När datum skrivs enbart med siffror ska den inte sättas ut: jag är född 21.6.1955.