Ordet bobba användes tidigare om insekter och smådjur, men i dagens finlandssvenska används det mest om bakterier. I Sverige betyder det vanligen finne eller snorkråka. Foto: Pixabay

I den härliga reseskildringen En sommarfärd till de lyckliga öarna (1907) skriver den finländska publicisten och författaren Guss Mattsson om sin resa till Kanarieöarna. Det här var tiden före charterresorna så Mattsson åkte båt, och hans resa gick bland annat via Helgoland. Mattsson skriver:

”Stor vetenskaplig betydelse har Helgoland bl.a. såsom plats för preussiska regeringens biologiska nordsjöstation. Där sitter föreståndaren, en doktor med det pigga namnet Kuckuck, och siktar mikroskopiskt på alla Nordsjöns bobbor, medan ett vackert och rikhaltigt akvarium presenterar hafvets mystiska fauna för menige man.”

Vad var det som doktorn med det pigga namnet undersökte i sitt mikroskop? En finlandssvensk i dag gissar kanske att det var bakterier eller virus han var intresserad av.

Men en titt i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) visar att ordet bobba använts om obehagliga smådjur, i synnerhet insekter, och i betydelsen finne eller blemma i huden. I Finland har det använts om löss och loppor, meddelar SAOB, men inte om bakterier eller virus. (Observera att ordboksartikeln bobba är publicerad 1917.)

Lus, sår och ärr i dialekterna

Av samma åsikt är vår egen dialektordbok, Ordbok över Finlands svenska folkmål, som bygger på ett material insamlat från 1860-talet och framåt. Ordboken meddelar att bobba använts i barnspråk, och följande betydelser förekommer: ’lus’, ’sår’ eller ’(ärr efter) vaccinationskoppor’. Betydelsen lus finns belagd i alla regioner (Österbotten, Åland, Åboland och Nyland) medan ordboken ger belägg på betydelsen (ärr efter) vaccinationskoppor från Åland och Nyland och sår bara från Kökar (Åland).

Svenska Akademiens ordlista (14 upplagan, 2015) meddelar att bobba i dagens svenska språkbruk betyder antingen ’finne, blemma’ eller ’insekt’. Men vad anser finlandssvenskar?

Bakterie eller virus i dagens finlandssvenska

Jag gjorde en kort enkät om substantivet bobba, som spreds på sociala medier och gick att besvara 26–31.3.2020. Den besvarades av 273 personer varav 241 från Finland och 32 från Sverige. I enkäten ställdes följande fråga:

Vad betyder substantivet bobba för dig? Du kan välja flera alternativ.
– småkryp, insekt
– lus eller loppa
– sår eller ärr
– finne eller blemma
– bakterie eller virus
– något annat, vad?

Resultatet av enkäten visar att den överlägset vanligaste betydelsen bland finlandssvenskar från hela Finland är ’bakterie eller virus’. Här går det inte att se någon skillnad mellan de olika regionerna i Finland. I kommentarerna noterar jag att några informanter anser att bobba bara betyder ’bakterie’, medan andra tycker att det också kan användas om sjukdomsalstrare i bredare bemärkelse. Någon påpekar att det bara används pluralt, bobbor. En informant påpekar:

”Alla finlandssvenska barn borde väl känna igen bobban Bob från sången Valter Virus, om inte annat.”

Ett av de öppna svaren ger historiskt perspektiv:

”Jag använder själv främst ordet bobba i betydelsen bakterie eller virus, men min farfar (född på 1910-talet i Viborg men bosatt i huvudstadsregionen från och med studietiden) var entomolog och hade en stor samling av skalbaggar som han kallade för sina bobbor.”

Sverige: finne och snorkråka

De sverigesvenska informanterna bjuder på ett intressant resultat. Svaret ’finne eller blemma’ dominerar, men ingen svarar ’småkryp eller insekt’ trots att betydelsen ’insekt’ finns i SAOL. Inte mindre än 13 informanter, dvs. ungefär 40 procent av dem som säger sig vara från Sverige, ger en annan betydelse än de givna, nämligen ’snorkråka’. Några informanter från Sverige har aldrig hört ordet förut och en påpekar att det bara är finlandssvenskar som använder det. En finländsk informant belyser skillnaden mellan Sverige och Finland:

”Pratade just om detta med en svensk kollega när jag märkte att hon inte förstod vad bobba betydde. Så slog jag upp i SAOL, men där fanns bara en annan betydelse.”

Då återstår frågan: när började finlandssvenskarna använda ordet bobba i betydelsen ’bakterie’ eller ’virus’? Jag gjorde en djupdykning ner i Nationalbibliotekets digitala tidnings- och tidskriftssamlingar och i en artikel om smittkoppor i Nya Pressen 1.3.1908 hittar jag ett första belägg på bobba i betydelsen virus. Om kolerabobbor (dvs. bakterier) skrev Nya Pressen ungefär ett halvår senare (27.9.1908).