Fråga: Finns det något ord för produkter som är motsatsen till engångsartiklar, dvs. som kan användas fler gånger

Ja, man kan tala om flergångsprodukter, till exempel flergångsmuggar och flergångsfilter