Att språket engagerar blev i början av februari än en gång uppenbart. Då kom nämligen nyheten om att Finska språknämnden gett grönt ljus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) för konstruktionen alkaa tekemään vid sidan av alkaa tehdä. Båda betyder ’börja göra’ och det handlar om vilken form ett verb ska ha om det konstrueras med verbet alkaa ’börja’. Detta har varit en klassisk språkvårdsfråga och en käpphäst för många språkbrukare.

Motiveringen till att alkaa tekemään nu har godkänts inte bara i talspråk utan även i neutral skrift, är att konstruktionen sedan länge varit mycket vanlig i språkbruket. Därtill kommer att den inte är svårare att förstå eller på något sätt mer ologisk än alkaa tehdä. Orsaken till att den inte ansetts tillhöra skriftspråket är bland annat att man på 1800-talet av någon orsak kom att välja den östfinska konstruktionen i stället för den västfinska när det finska skriftspråket normerades, dvs. skapades.

Finska språknämndens beslut gav upphov till starka känslor, bland annat på Twitter. Hashtaggarna #kotus, #alkaatekemään och #rektiogate låg högst på listorna, och det var första gången Språkinstitutet (på finska: Kotus) fick så mycket uppmärksamhet på Twitter. Också i de så kallade gammelmedierna fick frågan stor synlighet.