Den lilla boken Grejen med verb av Sara Lövestam har undertiteln Grammatik som du aldrig sett den förut. Och visst har Sara Lövestam ett nytt och fräscht grepp när hon skriver. Hennes entusiasm är inte att ta miste på, och hennes intresse för grammatiken som fenomen är lågande. Det här är en grammatikbok som kan läsas som skönlitteratur, för nöjes skull. Det vimlar av starka metaforer och överraskande liknelser.

Verbkonjugationerna åskådliggörs till exempel genom att verben i konjugation 4 (de starka verben) liknas vid adel och verben i konjugation 1 vid pöbel: ”Konjugation 1 är förstås pöbeln. Alla vanliga, anlösa verb hamnar i konjugationen, alla invandrade ord och alla nybildade.” Författaren har också en förkärlek för ekivoka metaforer och liknelser: ”Om verb och adjektiv alltså skulle para sig, så skulle det helt uppenbart resultera i particip.” Ja, författaren kallar faktiskt sin bok ”grammatikporr”.

Under den översvallande ordglädjen är detta en bok med ett substantiellt sakinnehåll. Alla de grammatiska termerna finns med, de bara förklaras på ett okonventionellt sätt. I sak är boken alltså inte revolutionerande, för innehållet är i grunden detsamma som i vilken grammatikbok som helst. Författaren undervisar själv invandrare i svenska, och är därför också förtrogen med det pedagogiska perspektivet.

I mitt stilla sinne undrar jag ändå om det finns risk för att sakinnehållet i någon mån skyms av ordsvallet och alla de fyndiga metaforerna. Å andra sidan är avsikten med boken helt tydligt inte enbart att ge information. Den som snabbt vill kolla upp en grammatisk detalj väljer troligen en annan bok. Grejen med verb är ett slags skönlitteratur, och entusiasmen och den färgstarka presentationen kan förhoppningsvis få många att inse att grammatik inte behöver vara knastertorrt.