Ann-Marie Ivars har fyllt 60 år och hennes forskarkolleger har, såsom det ofta brukas i akademiska sammanhang, tillsammans skrivit en festskrift för att hylla henne. I festskriften ”Våra språk i tid och rum” skriver 24 nordiska forskare om olika ämnen som har intresserat Ann-Marie Ivars. I boken hittar man bl.a. artiklar om namn, dialekter, stadsspråk, finlandismer, språkvård. Bland artiklarna kan nämnas Bo Lönnqvists artikel Karonkka konkaronka conquéron. Några ord om etymologiers uppkomst i vilken han återkommer till den lilla debatt som fördes i Språkbruk 1 och 2/2000 om etymologin för ordet karonka. Gunilla Harling-Kranck skriver om hur mycket ett urval finlandismer används i verkligheten  i sin artikel Glansbild, glöta och andra finlandismer. Marianne Blomqvist har kommit på ett roligt ämne för sin artikel: vad har finländska formgivare gett för namn på sina föremål? Marika Tandefelt skriver intresseväckande om Viborgssvenskan och Mikael Reuter ger en översikt av den nordiska språkvården och språkpolitiken. Bara för att ge exempel på några artiklar som har intresserat mig.

Att läsa Våra språk i tid och rum är som att äta lösgodis. Man börjar med de allra bästa godbitarna och om man efter det fortfarande är sugen på mer så är det bara att fortsätta med resten. Nöjer man sig med mindre är det bara att lägga påsen/boken åt sidan.

 

Marianne Blomqvist et al. (red.): Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:21, Helsingfors 2001. ISBN 952-10-0119-4, ISSN 0358-0180, 300 sidor.