Boken Grammatik i teori och lärande praktik av Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson är i första hand avsedd för lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs 3, men många andra kan också ha nytta och glädje av den. Boken innehåller en genomgång av många olika områden, bland annat läs- och skrivutveckling, semantik, ortografi, ordklasser och syntaktisk medvetenhet. Dessutom innehåller den en mängd didaktiska tillämpningar och tips. Utgångspunkten är ett holistiskt synsätt, där vetenskap och didaktik integreras.

Det handlar om grammatik i en mycket vid bemärkelse, inte om traditionell grammatik i betydelsen formlära och syntax. Det är givetvis en fördel att hitta mycket samlad kunskap inom samma pärmar, men att så många områden behandlas innebär också att det inte kan bli fråga om någon verkligt djupgående analys av något område. Den som söker fördjupning av sina grammatiska kunskaper hittar den knappast här. Däremot kan jag tänka mig att de didaktiska råden och tipsen uppskattas av lärarna, liksom också de avsnitt där lärare och lärarstuderande berättar om sina didaktiska erfarenheter.

Boken kallas Drakboken, och varje avsnitt inleds med ett slags liten saga om en drakes äventyr i språkets värld. Jag är inte säker på att drakberättelserna tillför boken något av värde. I mitt tycke känns de lite påklistrade. De är troligen ett uttryck för författarnas ambitioner att skriva medryckande och underhållande, att inspirera sina läsare och visa att grammatik är roligt. Jag tror att författarna verkligen har lyckats skriva medryckande – men det skulle de ha klarat också utan några drakberättelser.