I samband med årets Efnilkonferens (European Federation of National Institutions for Language) i Warszawa publicerades konferenspublikationen Language use in public administration – Theory and practice in the European states från fjolårets konferens i Helsingfors. För första gången finns artiklarna från en Efnilkonferens på nätet.

Temat för konferensen i Helsingfors var myndigheternas språk, ett område där Norden redan länge har arbetat framgångsrikt med klarspråksinsatser. Bland bidragen i publikationen finns därför rapporter från alla nordiska länder. Som exempel kan nämnas Sverige, där lagen säger att myndigheternas webbplatser ska vara tillgängliga för alla. Det här innebär att all information ska finnas på begriplig svenska, men också på de nationella minoritetsspråken och på en del invandrarspråk. Även behovet av information på lättläst svenska uppmärksammas.

I Norge stöder staten klarspråksarbetet sedan 2009 och precis som i Finland är strategin att använda morot i stället för piska och låta lyckade klarspråksprojekt på olika myndigheter inspirera andra till att arbeta med sitt språk. Det som också kan nämnas är den webbaserade klarspråkskursen Den gylne pennen, som i publikationen presenteras som ett framtidsprojekt och som nyligen lanserades på nätet.

I Finland pågick en kampanj för klart myndighetsspråk på olika myndigheter 2014–2015. I publikationen presenteras bland annat bakgrunden till kampanjen och de centrala målen för kampanjen. Innehållet i handlingsprogrammet för ett klart myndighetsspråk presenteras också.

Presentationen från Irland är ett exempel på vilka följder slopade krav på språkkunskaper kan medföra. Mellan 1925 och 1974 krävdes det att alla som jobbade inom statsförvaltningen skulle kunna iriska. Sedan kravet slopades har antalet tjänstemän som kan iriska minskat drastiskt och det är svårt att få offentlig service på iriska, trots att språket officiellt är förstaspråk på Irland, obligatoriskt i skolan och attityderna till språket är positiva i samhället.

Konferenspublikationen innehåller också rapporter från till exempel Luxemburg, Slovakien, Polen och olika EU-organ.

Adress till publikationen: http://efnil.org/conferences/13th-annual-conference-helsinki/proceedings