Några frågor som upptagit en del av min arbetstid under hösten är: Vad är skillnaden mellan inlärning och lärande? Vad är empowerment på svenska? Vad är en påbyggnadsutbildning? Kan man använda e-learning på svenska? Svaren har jag hittat i Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning, som har legat på mitt skrivbord och väntat på att bli omskrivet.

Lexikonet ger förklaringar till ett urval aktuella termer som har med skola, utbildning, pedagogik och utbildningsvetenskap att göra. Dessutom innehåller den en del termer från närliggande ämnesområden. Författarens avsikt är att förklara sådana ord som ofta inte definieras i de texter där de förekommer. En hel del engelska termer finns också bland uppslagsorden och alla svenska termer är översatta till engelska. Boken innehåller sammanlagt cirka 15 000 uppslagsord.  

Bokens författare Henry Egidius har bland annat varit lektor i psykologi och pedagogik vid Lärarutbildningen i Malmö. Han är ett levande exempel på hur livslångt lärande kan fungera i praktiken – med ålderns rätt kunde han ha dragit sig tillbaka, men i stället har han fortsatt sätta sig in i pedagogiska och psykologiska frågor, gett ut böcker och sammanställt både det nämnda termlexikonet och Termlexikon i psykologi och psykiatri (Studentlitteratur 2006), som tillsammans ersätter Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi.

 

Henry Egidius: Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Studentlitteratur 2006. 458 sidor. ISBN 91-44-03882-8.