Gå till innehållet

från Skribent

Minna Levälahti

Resonemanget bakom språkråden och konkreta rekommendationer

Aktuell litteratur

Minna Levälahti

Författarna förklarar och argumenterar på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig om utgångspunkten för standardsvenskan är klar, nämligen att den ska uppfattas som allmän och neutral, skriver Minna Levälahti om Språkrådet rekommenderar.

Klart språk på språkvårdsdagen

Artiklar

Minna Levälahti

Årets språkvårdsdag, som var den femtonde i ordningen, samlade över 200 deltagare på Hanaholmens kulturcentrum den 19 maj. Temat var Klart språk.

Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan

Aktuell litteratur

Minna Levälahti

Visst vill vi väl tolka syftningar rätt även om det går att tolka dem fel? …

Kompetenshöjande ord

Artiklar

Minna Levälahti

Den dynamiska utbildningsvärlden och de utbildningsord som pedagogerna bollar med kan vara svåra att greppa. Språkvårdaren Minna Levälahti reder ut några av de begrepp som har med kompetensutveckling att göra.

Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning

Aktuell litteratur

Minna Levälahti

Några frågor som upptagit en del av min arbetstid under hösten är: Vad är skillnaden …

Om igen – än en gång

Artiklar

Minna Levälahti

Bruket av tidsadverbet igen i finlandssvenskan behandlas i en artikel av Christina Melin i Språkbruk …