När är en person tvåspråkig? Vad innebär kodväxling? Hur påverkar samhällets attityder till fler­språkighet den enskilde individen? Detta är frågor som diskuteras i Ulla Börestams och Leena Huss bok om språkliga möten.

Författarna skisserar en bild av kontaktlingvistiken genom att behandla språkmöten på tre olika nivåer, det vill säga individnivå, språknivå och samhällsnivå. Boken är i första hand tänkt för blivande lärare och skolans roll som språklig fostrare är en av de centrala frågorna som behandlas, hur situationen var tidigare, för t.ex. samiska barn, och hur inställningen till minoriteter och minoritetsspråk är i dag.

Boken är en kort introduktion till ämnet kontaktlingvistik, de viktigaste termerna och teorierna presenteras men författarna ger också lästips så att den intresserade kan läsa mera på egen hand.

 

Ulla Börestam & Leena Huss: Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur 2001. 129 s.