Gå till innehållet

från Skribent

Lisa Södergård

Innebar rikssprängningen 1809 en språksprängning?

Artiklar

Lisa Södergård

Ett system i förändring

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

I dialekterna har substantiven traditionellt haft tre genus, maskulinum, femininum och neutrum, men i många …

Modern eller mossig? Hugo Bergroths Finlandssvenska 90 år

Artiklar

Lisa Södergård

Hur står det till med svenskan i Finland? Vad har hänt sedan Hugo Bergroth skrev boken Finlandssvenska år 1917? Är samma problem fortfarande aktuella eller har något förändrats? Vilka utmaningar står språkvårdarna inför i dag? Det här är några av de frågor som diskuterades under det seminarium som arrangerades 23 november med anledning av att det är 90 år sedan Hugo Bergroths Finlandssvenska kom ut. Arrangörer var Svenska litteratursällskapet, Hugo Bergroth-sällskapet och Svenska språknämnden i Finland.

Från änne till fotknyla – kroppsdelar på dialekt

Artiklar

Lisa Södergård

I denna artikel skriver Lisa Södergård om dialektala benämningar på små kroppsdelar: änne, knyla, armbågastöt och snåll. Lisa Södergård arbetar på redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål (”Dialektordboken”).

Svensk sakprosa

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

Projektet Svensk sakprosa 1750–2000 har haft som ett av sina syften att öka kunskapen om …

Två böcker om textanalys

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

En tredje, omarbetad upplaga av Lars Melins och Sven Langes Att analysera text har utkommit. …

Språkliga möten

Aktuell litteratur

Lisa Södergård

När är en person tvåspråkig? Vad innebär kodväxling? Hur påverkar samhällets attityder till fler­språkighet den …