Punkter 2000 Punktskriftens grunder innehåller de vanligaste punktskriftstecknen som ingår i Brailles punktskriftssystem. Boken tar upp olika reliefskriftsmetoder, punktskriftsproduktionen och reliefbilder. Läsaren får många exempel i svartskriftspunkt som ska göra det möjligt att lära sig läsa punktskrift. I boken ges också en översikt över blindskriftens historia och utvecklingen av punktskriftsproduktionen i Finland. I slutet finns en ordlista som förklarar betydelsen av uttryck som synskadad, synsvag och blind, det vill säga gravt synskadad, samt många andra begrepp som hänför sig till punktskrift.

 

Liisa Hietaketo-Vieno et al.: Punkter 2000 Punktskriftens grunder. Braille-delegationens publikationer 3, Braille-delegationen, Celia – Biblioteket för synskadade, Helsingfors 2002. ISSN 1457-6589, ISBN 951-9486-03-8, 101 s.