Idiom är populära. Nyss har det kommit en till i raden av böcker om fasta uttryck i svenskan, nämligen Fan och hans moster gör en pudel av Mats Carlbom. Boken innehåller över tusen fasta uttryck, både gamla och nya. De allra färskaste finns inte med eftersom man inte kan veta hur länge de lever, säger författaren.

Syftet med Fan och hans moster gör en pudel är att förklara betydelsen av svenska uttryck. Varje uttryck följs av en klar definition, och ofta ges också en exempelmening där uttrycket ingår. Boken är däremot inte en etymologisk ordbok, så vi får inte veta varifrån uttrycken kommer. Ibland säger författaren dock något om bakgrunden till uttrycken. Vi får till exempel veta att sätta till alla klutar ursprungligen hade innebörden ’hissa alla segel’. Andra uttryck som följs av en redogörelse för ursprunget är goddag yxskaft, stå med sin tvättade hals och göra en pudel. Att frasen tänkte inte på det (från komediserien Lorry) betraktas som ett idiom är lite förvånande åtminstone för mig.

Ett trevligt inslag i boken är faktarutorna – olika namn på en sup och synonymer till att vara berusad; uttryck där människor jämförs med djur (av typen glad som en lärka); 21 uttryck för att dö; en rad olika uttryck för dumhet (bland annat inte ha alla chips i påsen).

Författaren säger att uttrycken är sorterade enligt huvudord, men sorteringen verkar inte vara konsekvent genomförd. I många fall verkar den logisk, till exempel när använda silkesvantar tas upp på silkesvantar och ha det i ryggmärgen tas upp på ryggmärgen. Andra gånger blir man förvånad, till exempel när gå åt skogen tas upp på åt, ha det på tungan tas upp på på, ha i kikaren tas upp på i och gå som tåget tas upp på som. Och varför tas inte illa pinkat upp på inte när inte en susning tas upp på susning och inte få en syl i vädret tas upp på syl? Med hjälp av det alfabetiska registret (som inte heller det verkar helt konsekvent uppgjort) lyckas man dock säkert i de flesta fall hitta det uttryck man söker.

Bristerna när det gäller den alfabetiska sorteringen väger lätt mot bokens goda sidor. Detta är en bok som kan vara till nytta för många som är intresserade av idioms betydelse.