Det finns ett litet rum, knappt större än ett skåp, på Åbo Underrättelser. Det är ett slags bur med fönster mot redaktionen, en centralt belägen men ändå avskild plats. Korrektur står det ovanför. Det rummet är numera underutnyttjat. Det sista skyddsnätet för redaktionella texter – korret som rättar språkgrodor, felskrivningar och stavfel – har på de flesta redaktioner ersatts av datorernas stavningskon­troller.

Korrekturfunktionen kommer knappast tillbaka och det är egentligen inget att vara ledsen över, skriver Per Amnestål i sin nya bok Skrivkänsla. Däremot bör man vara upprörd över det som inte kommit istället. Amnestål visar hur det här ”istället” kunde se ut; en språkansvarig på varje redaktion. Kanske inte en ny tjänst, det är väl en utopi, men en omfördelning av resurser där ansvaret för det redaktionella språkarbetet blir ett deltidsuppdrag för någon.

Amnestål ger handfasta råd och konkret vägledning för en textansvarig. Han betonar arbetet med innehållet framför en alltigenom prydlig språkriktighet. Det är egentligen självklart, eftersom ett korrekt språk inte automatiskt ger en bra text. Därmed inte sagt att teknikaliteter som stavning och skiljetecken blir betydelselösa för språkarbetet. En välskriven text är ju också precis det, väl skriven.

I Svenskfinland axlar den finlandssvenska pressens gemensamma projekt, Språkörat, en roll som språkutbildare. För det arbetet är Amneståls bok nästan avgörande. Amnestål har vänt på varje sten i den journalistiska skrivprocessen och ger därtill tips om allt från schemaläggning för individuell språkhandledning till övningar som avslöjar begripligheten i texter.

Per Amnestål har fört enskilda textsamtal med över tvåtusen journalister, fortbildat redaktioner, skrivit böcker om journalistiskt skrivande och hjälpt de stora svenska dagstidningarna – även Hufvudstadsbladet – att gå över till tabloidformat. Hans erfarenheter och iakttagelser väger tungt.

 

Per Amnestål: Skrivkänsla. Handbok i redaktionellt språkarbete. Norstedts Akademiska Förlag, 2005. 156 sidor. ISBN 91-7227-451-4.