Den finska, enspråkiga ordboken Suomen kielen perussanakirja (’Finsk basordbok’) som publicerades i tre band under åren 1990–1994 har utkommit på cd-rom. Innehållsligt är den nya versionen något uppdaterad i förhållande till den tryckta ordboken. Av de ca 100 000 artiklarna har 3 000 reviderats och ca 2 000 är nytillkomna. Men den största nyheten för flitiga användare är i alla fall de många fler sökmöjligheterna jämfört med den traditionella ordboken.

CD-perussanakirja är mycket användarvänlig. Den är relativt lätt att installera och tillämpningen är åskådlig och lätt att lära sig. Självfallet kan programmet användas jämsides med ett ordbehandlingsprogram, så att man kan kopiera in önskade sökresultat i den fil man håller på och arbetar med. Vid kopieringen behålls alla format utom spaltbredden, som varierar i enlighet med vilken fönsterbredd man väljer.

När man har startat programmet öppnas sökfönstret, och när man har gjort en sökning visas artikeln för det ifrågavarande ordet i ett nytt fönster. Artiklarna ser ut ungefär som i boken. Men man kan också titta på artikeln i reducerad form, antingen så att bara uppslagsord och exempel syns eller bara uppslagsord och förklaringar. I synnerhet det senare är mycket överskådligt vid långa artiklar.

En synnerligen värdefull egenskap med tanke på finskans rika böjningssystem är att programmet kan böja samtliga uppslagsord. Ber man om böjningen får man ett urval former med vars hjälp man kan sluta sig till övriga former.

Exempel:

yks. nom.        sydän

yks. gen.          sydämen

yks. part.         sydäntä

yks. ill.             sydämeen

mon. gen.        sydämien

                         sydänten

mon. part.       sydämiä

mon. ill.           sydämiin

 

Det är uppslagsordet programmet böjer. Man kan alltså inte markera ett ord inne i artikeln och be att få det böjt. Det finns inte heller länkar från orden i artiklarna till sökfunktionen, så att man t.ex. genom att dubbelklicka på ett ord direkt kunde hoppa till den artikeln. (Däremot är hänvisningar till andra uppslagsord länkade så att man med en klickning kan förflytta sig till artikeln i fråga.) Men sökmöjligheterna är ändå många. Man kan både göra fritextsökningar över hela ordbokstexten och begränsa sökningarna på olika sätt; man kan söka bara bland uppslagsorden, bara i sammansatta uppslagsord, bara i förklaringarna eller bara i exemplen. Här är t.ex. slutet på listan av sammansatta ord som innehåller ordet  sydän ’hjärta’.

[…]

sydänyö         

sydänääni     

särkynytsydän          

takkasydän   

talvisydän

 

Dessutom kan man begränsa sökningen till att gälla olika bruklighetsområden. Allt som allt  förekommer t.ex. sydän 83 gånger i sammansatta uppslagsord, medan samma sökning begränsad till anatomins område ger 8 belägg och till medicinens 25.

Programmet kan lemmatisera. Man kan alltså söka grundformen sydän och hitta också samtliga böjda former av ordet. Ordet sydän förekommer t.ex. 111 gånger i grundform i hela ordbokstexten och 367 gånger om man räknar även alla böjda former, vilket är en avsevärd skillnad. Det här betyder att man slipper laborera med trunkeringar och maskeringstecken (sådana möjligheter finns i och för sig också) för att komma åt olika böjda former i en och samma sökning.

Programmet ger en lista på de uppslagsord under vilka det sökta ordet förekommer, och från listan går man med en klickning till önskad artikel och till det ställe i artikeln där belägget finns. Träffönstret kan dessutom ge beläggen i kontext (i själva programmet är det inga radbyten inne i beläggsraden):

ahdistaa                      … Henkeä ahdistaa. Sydäntä, sydänalassa ahdistaa….         

aortta                           …*  C  anat. sydämestä lähtevä iso…           

apeus                           … Tuntea apeutta sydämessään.                    

arpeuttaa                    … Aika arpeuttaa sydämen haavat.               

asia                              … asiakseen tehtäväkseen, sydämelleen. Hän osaa…            

auskultoida                … kuunnella. Auskultoida sydäntä.               

automaattinen           … tietojenkäsittely, kuvan käsittely. Sydämen automaattinen toiminta….      

avata                           … jtak. Avata sydämensä [= uskoutua]…      

avosydänleikkaus     … sydänleikkaus jossa sydän pysäytetään ja…                       

 

Symbolen (—>) på knappen för konkordansfunktionen är en av de få i programmet som man inte förstår utan vidare. De flesta knappar har text och inte en symbol som förklaring.

Vill man se närmare på något av beläggen klickar man antingen på ordet till vänster eller någonstans i själva beläggsraden, så går programmet till motsvarande ställe i artikeln med sökordet markerat.

Däremot är det bara det första belägget som är markerat i artikeln om det finns fler belägg i en och samma artikel. Det följande hittar man genom att ta fram kontextraderna i träffönstret eller för-stås genom att helt enkelt läsa igenom artikeln, vilket kan vara nog så tidskrävande. Om man t.ex. söker vilka språkvårdsrekommendationer det finns för ordet tulla meddelar träffönstret

             tulla (osumia 7)

och resultatfönstret visar det första av de sju beläggen i artikeln. Här kunde det ha varit fördel-aktigt att kunna klicka sig igenom beläggen utan att behöva öppna kontextdelen i träffönstret.

Enligt reklamen är CD-Perussanakirja den första enspråkiga ordboken på cd-rom i Norden. Den hann komma ut på marknaden ett par månader före den elektroniska upplagan av sin svenska motsvarighet, Nationalencyklopedins ordbok. CD-Perussanakirja är en mycket genomarbetad produkt, även om någon enstaka bugg verkar finnas kvar. Förmodligen fungerar programmet allra bäst om man lägger in också hela textmassan på hårddisken.

Ordboken har producerats av Forskningscentralen för de inhemska språken, som också har gjort den tryckta versionen, av det datalingvistiska företaget Lingsoft och bokförlaget Edita i samarbete. Ytterligare förbättringar och finslipningar kan göras inför framtida utgåvor, men redan i sin nuvarande form är ordboken mycket mer användbar än sin tryckta syster för professionella brukare och en mycket välkommen nyhet.

 

CD-Perussanakirja. Uusin tieto nykysuomen  sanoista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. ISBN 951-37-2076-4, ISSN 0355-5437. Julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus Lingsoft Oy. Kustantaja Oy Edita Ab. Cirkapris: 950 mk.