Underhållning kan kombineras med nytta, det är alldeles klart.

Jag har alltid haft svårt för uppdelningen högkultur-lågkultur. Ingenting är antingen eller, inte heller läsning. Allt fyller sin funktion, och att man skäms för att man läser exempelvis damtidningar är onödigt. Själv njuter jag av att läsa en riktigt bra bok, numera många gånger en memoarbok, men skäms inte över att jag älskar populärkultur i olika former. Underhållning kan kombineras med nytta, det är alldeles klart. Och allt måste inte heller nödvändigtvis avspeglas mot konkret nytta.

Jag har hört av våra läsare att Språkbruk har ett underhållningsvärde, och att det inte ska underskattas. Samtidigt vill vi ge våra läsare faktisk nytta, och det hoppas jag vi gör. När man jobbar med språk, som t.ex. översättare, lärare eller informatiker, är Språkbruk ett medel att hålla språket i trim. Det spännande är att redaktionen hela tiden upptäcker nya vinklingar på språk, och det i sin tur ger automatiskt den där ”nyttan” vi så hett eftersträvar, en språklig medvetenhet.

Språket är inte bara kommunikation med våra medmänniskor, utan också en dialog med oss själva i våra tankar.

Bianca Holmbergs intervju med rättspsykologen Julia Korkman fick mig att inse hur enormt mycket språket betyder för vår verklighetsuppfattning, för hur vi upplever det som sker omkring oss och det vi möter i våra liv. Utan språk blir verkligheten svårare att greppa. Jag tror inte jag förstått fullt ut hur mycket språket betyder för tankar och känslor innan jag läste intervjun. Språket är inte bara kommunikation med våra medmänniskor, utan också en dialog med oss själva i våra tankar, och den pågår nästan oavbrutet.

För en själv är det grundläggande att ha ord att tänka och känna med.

Är det viktigt att läsa? Jag tror inte att man måste läsa för att bli en god människa, men för en själv är det grundläggande att ha ord att tänka och känna med. Att vara ordlös kan skapa känslor av frustration och hjälplöshet. Jag har själv varit med om det många gånger. Att hitta det ultimata ordet för något. Att sätta ett ord på något. Att kunna göra det gör mig lycklig.