Det här är en historisk ledare. Det är den första ledaren i Språkbruk som inte trycks i en papperstidning och den första som inte är en del av en större helhet i form av ett tidningsnummer. Dessutom är bilden och signaturen under ledaren ny. Det är den första ledaren jag som ny chefredaktör skriver för Språkbruk.

Det är alltid spännande med förändringar, oavsett om de kommer plötsligt eller så småningom. För en del av er läsare kanske digitaliseringen av Språkbruk känns abrupt. Ni har varit vana vid att få en tidning i postlådan var tredje månad, och plötsligt ska ni vänja er vid att i stället gå ut på nätet och klicka er in på artiklar, utan att riktigt se var tidningen börjar och slutar. Andra av er läser redan delvis Språkbruk på nätet, medan somliga av er kanske aldrig ens har hållit i en pappers-Språkbruk utan bara har följt oss på nätet och i sociala medier och hittat artiklarna den vägen.

Jag kan försäkra att vi på Språkbruks redaktion inte kommer att pruta på innehållet och kvaliteten i och med att vi blir digitala.

För oss inom redaktionen kom själva beslutet om digitaliseringen ganska raskt, men trots det har vi i flera år vetat att den här förändringen är på väg och vi har haft tid att fundera på hur man bäst publicerar en tidskrift enbart på nätet. Trots det är det här nytt för oss också. Vi som har varit vana vid att dela ut tidningar på mässor och konferenser och ha en utgivningsrytm på fyra gånger om året får nu hitta på nya sätt att synas, vänja oss vid nya arbetsrutiner och skapa en digital utgivning som är så läsarvänlig som möjligt. Det betyder åtminstone att vi inte publicerar hela tidskrifter på en gång. Språkbruk blir alltså inte ”en papperstidning på nätet”, utan vi lägger ut en artikel åt gången jämnt fördelat över året. Torsdag kommer att vara vår primära publiceringsdag.

Anpassningen kommer antagligen att ta tid, men jag kan med säkerhet säga att det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om de artiklar vi publicerar är att följa oss i sociala medier. Vi har sedan tidigare ett konto på Facebook, på Twitter delar vi konto med Institutet för de inhemska språken och sedan december har Språkbruk också ett eget Instagramkonto. Dessutom startar vi en redaktionell blogg på Språkbruk.fi. Vi ses och hörs i de sociala medierna!

Jag kan också försäkra att vi på Språkbruks redaktion inte kommer att pruta på innehållet och kvaliteten i och med att vi blir digitala. Vi kommer att fortsätta anlita intressanta skribenter, intervjua relevanta personer och recensera aktuell språklitteratur. Språkbruk ska fortfarande publicera språklig populärvetenskap när den är som bäst. Välkommen till nya, digitala Språkbruk!