Det har skett ganska många förändringar på Språkinstitutets svenska avdelning denna höst, och den ena förändringen har gett upphov till den andra. Bland annat har Anna Maria Gustafsson utsetts till ledande språkvårdare efter Eivor Sommardahl, och är alltså den som numera har det övergripande ansvaret för språkvården. Själv blir jag från nyår svenska avdelningens avdelningsföreståndare efter Nina Martola, vilket innebär mer administrativa uppgifter för min del. Därför ser jag mig tvungen att lämna ifrån mig chefredaktörskapet för Språkbruk, ett uppdrag jag verkligen tyckt om. Men allt har sin tid, sägs det. Pia Westerberg tar över som Språkbruks chefredaktör.

Under den tid jag tillsammans med Pia haft glädjen att jobba för Språkbruk har tidskriften förändrats en hel del – till det bättre vill jag påstå. När jag började som chefredaktör var Språkbruk en tidskrift av mycket hög kvalitet, men med ett utseende som inte lockade till läsning till den grad som artiklarna gjorde skäl för. Inför nummer 1/2015 gjorde vi därför en ordentlig förnyelse av Språkbruks utseende. Även innehållet påverkades i någon mån. Artiklarna är nu överlag något kortare än tidigare, och andelen mer lättsmälta texter har också ökat. Jag vågar ändå påstå att kvaliteten på artiklarna fortfarande är lika hög. Vi har strävat efter att artiklarna i Språkbruk ska ha den lätthet och spänstighet som Magnus Linton efterlyser i sin artikel (s. 31) och håller till fullo med honom om att saklig framställning inte alls behöver vara synonymt med torr framställning.

Medielandskapet har förändrats mycket under det senaste decenniet, och ingen kan väl ha undgått att notera att dagstidningarna har fått kämpa i motvind. Betydligt lättare har det varit för tidskrifterna, men inte alls oproblematiskt, och även Språkbruks prenumeranter har blivit färre. Men vi tror fortfarande på vår lilla pärla till tidskrift, bland annat för att Språkbruk är unik. Det finns ingen annan populärvetenskaplig tidskrift om språk på svenska i Finland, och vi vet att språk intresserar finländare, inte minst finlandssvenskar, väldigt mycket. Språkbruk fyller alltså en viktig roll i det finländska medielandskapet.

Språkbruks systertidskrift, Kielikello, kommer från nyår att utkomma bara på webben, men i en ny och betydligt snyggare design än tidigare. Även Språkbruks webbplats har förnyats och fräschats upp under hösten, och resultatet kommer ni att få se i januari. Men vi på Språkbruk tror fortfarande på papper och den tryckta tidningen fortsätter att komma ut. De signaler vi har fått är att ni vill läsa Språkbruk på papper. Det här förutsätter naturligtvis ändå att vi har tillräckligt många prenumeranter. Därför hoppas vi att du inte glömmer att förnya prenumerationen, om du haft en sådan. Det här gör du lättast genom att skicka ett meddelande till adressen sprakbruk-prenumerationer@kotus.fi eller ringa till telefonnumret 03–4246 5301. Rekommendera oss gärna också för en språkintresserad vän.

Det är med tillförsikt inför Språkbruks framtid jag nu kan avsluta min sista ledare.