Gå till innehållet

tvåspråkighet

Språkrelaterat nyckelord

Flerspråkigt på webben är en räcka av små men viktiga vägval

Aktuell litteratur

May Wikström

Tankesmedjan Agenda lät språkforskaren Markus Söderman ta en titt på den digitala verkligheten på svenska i Finland. Både de som gör webb och de som använder den bär ansvar för att en sådan finns.

Badankor i en laptop

Omplacering kan påverka barnets språkliga identitet

Artiklar

Ida Hiltunen

Vad händer med språkutvecklingen hos barn som inte bara byter familj utan också språk under en omplaceringsprocess? Är språket något som myndigheterna borde beakta mer effektivt när de söker ett nytt familjehem?

Språkbärarna i fokus när finskan i Sverige ska revitaliseras

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Språkfrämjarna Tuuli Uljas och Kirsi Kohtala-Ghane har en grannlaga uppgift: att revitalisera det finska språket i Sverige, med alla som själva identifierar sig som sverigefinnar som målgrupp.

Finska språket är alla förvaltningsreformatörers dröm – den som talar svenska får hänga med så gott det går

Artiklar

Siv Sandberg

Finskan är väl lämpad för att uttrycka politiska ambitioner. När ambitionerna ska omsättas i praktiken inom förvaltningen och översättas till svenska kommer utmaningarna.

In memoriam – Marketta Sundman 1949–2022

Artiklar

Mirja Saari

En av Finlands främsta forskare i svenska språket, professor Marketta Sundman (f. Soininvaara), avled den …

Svenskan är osynlig på många bibliotek

Artiklar

Beatrice Silén, Daniela Piipponen, Jari-Pekka Välimaa, Therese Lindström Tiedemann

För att våga tala svenska med bibliotekarien skulle många kunder vilja veta på förhand att bibliotekarien faktiskt kan svenska.

Minst tre språk behövs i affärslivet i Svenskfinland

Artiklar

Jannika Lassus, Johanna Tanner

Bilden av att engelskan tränger ut finskan och svenskan i affärsvärlden och att de inhemska språken är mindre viktiga är inte helt sann, visar Jannika Lassus och Johanna Tanners forskning i affärslivet i Svenskfinland.

Handboll på två språk – ett naturligt samspel mellan svenska och finska

Artiklar

Mikael Piippo, Saara Haapamäki

En tvåspråkig verksamhet där svenskspråkiga och finskspråkiga barn fritt får prata vilket språk de vill kan leda till förbättrade språkkunskaper hos deltagarna och dessutom till en öppnare attityd mot det andra inhemska språket. Det visar en studie om svensk-finsk tvåspråkighet i fritidsverksamhet för unga.