Gå till innehållet

prepositioner

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Konstruktioner med prepositionen av

Artiklar

Monica Äikäs

Kan engelskans of-genitiv ha satt spår i svenskt språkbruk? Monica Äikäs diskuterar svenska av-konstruktioner som i hennes tycke låter oidiomatiska.

rad med hus

Prepositionen till vinner terräng

Artiklar

Monica Äikäs

Bruket av prepositionen till verkar öka på bekostnad av andra prepositioner, och det är framför allt finlandssvenskar och yngre personer som favoriserar till.