Gå till innehållet

4/1998

Tomten kommer med klappar

Artiklar

En liten påminnelse så här i juletid: Hämta är ett ord som kan ge upphov …

Webbaserad e-post

Artiklar

Fråga: Vad skall man kalla sådan e-post som på engelska kallas web mail, web based …

Skinkpinne

Artiklar

Fråga: Vad heter den pinne man sticker i julskinkan som prydnad? På finska kallas den …

Register 1998

Artiklar

Registret omfattar ord och uttryck som har behandlats i Språkbruk under år 1998. Ord och uttryck med fet stil anger att det behandlats grundligare. Kursiv anger finska eller utländska ord och uttryck. I slutet av listan finns en förteckning över artiklar som ingått i Språkbruk under året.

Svenskan – ett översättningsspråk?

Artiklar

Lars Wollin

När, var och hur började man översätta till svenska? Docent Lars Wollin, Uppsala universitet, gör en historisk översikt över svenskan som ett översättningsspråk. Artikeln baserar sig på ett föredrag vid det svensk-finska översättarseminariet i Uppsala den 17–20 september 1998.

Om möjligheten att översätta – en amatörörversättares bekännelser

Artiklar

Tapani Suominen

Som före detta lingvist, journalist, författare och tillfälligt t.om. översättare, har jag ofta varit tvungen …

Översättning i Esbo – från överlevnad till textproduktion

Artiklar

Susann Uggeldahl

Att arbeta på en översättningsbyrå i en stor kommun är mycket mer än bara översättning. Det handlar om målgruppsanpassning, språkkonsultverksamhet och överlevnadsstrategier. Det kan också handla om att skapa ett språk och om att finna det mervärde som gör att man blir en betydelsefull del av arbetsgemenskapen, skriver Susann Uggeldahl, övertranslator vid Esbo stads översättningsbyrå.

Brevinkast, brevlåda

Artiklar

Fråga: Är det rätt att säga brevlucka?

Korta språkfrågor

Artiklar

retkiluistelu = långfärdsskridskoåkning perusnäyttely = permanent utställning