Fråga: Vad skall man kalla sådan e-post som på engelska kallas web mail, web based e-mail (t.ex. hotmail)?

Svar: Det är kanske inte så ofta man behöver göra en skillnad mellan olika typer av e-post, så vanligen går det bra att helt enkelt kalla det e-post. Om man dock måste göra en distinktion kan man kalla t.ex. hotmail för webbaserad e-post eller webbpost.