Gå till innehållet

3/2002

Aktuell litteratur

Aktuell litteratur

Scenspråksdebatt på Hangö teaterträff

Artiklar

Sandra Bernas

Under våren pågick en diskussion i Hufvudstadsbladet om språket på våra finlandssvenska scener. Den intressanta och tankeväckande diskussionen inspirerade arrangörerna för den årligen återkommande teaterträffen i Hangö till en paneldebatt. I denna debatt deltog även Språkbruk, som här bjuder sina läsare på en sammanställning av debatten.

Matschalkan används i vannan

Artiklar

Språkfrågor

Artiklar

Kan vi overleve engelsk i Norden?

Artiklar

Niels Davidsen-Nielsen

Inom näringslivet och naturvetenskaperna i Norden har engelskan fått en dominerande ställning. Detta betyder ännu inte undergången för våra språk, men vi ska ta det som en varningssignal, och göra något för att förhindra en fortsatt utveckling i samma riktning. Något som behövs i de flesta nordiska länderna är en medveten språkpolitik. Niels Davidsen-Nielsen är professor i engelska vid handelshögskolan i Köpenhamn och vice ordförande i Dansk Sprognævn.

Stöd minoriteten inom minoriteten

Artiklar

Mikael Reuter

Det här numret av Språkbruk innehåller tre artiklar som på var sitt sätt tangerar frågan …

Det finlandssvenska teckenspråket – ett av våra minsta minoritetsspråk

Artiklar

Karin Hoyer

Det finlandssvenska teckenspråket är ett av Finlands minsta minoritetsspråk. Tyvärr ser dess framtid rätt dyster ut, och situationen upphjälps inte av att dövskolan i Borgå lades ned 1993. I artikeln ges en översiktsbild över teckenspråkens ställning och uppbyggnad. Teckenspråksforskaren Karin Hoyer har varit projektledare för det finlandssvenska teckenspråksprojektet vid Finlands Dövas Förbund rf, som avslutades i maj i år.

Från änne till fotknyla – kroppsdelar på dialekt

Artiklar

Lisa Södergård

I denna artikel skriver Lisa Södergård om dialektala benämningar på små kroppsdelar: änne, knyla, armbågastöt och snåll. Lisa Södergård arbetar på redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål (”Dialektordboken”).

Det svenska ordförrådets utveckling sedan 1800 (1)

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

Det svenska ordförrådet har genomgått mycket stora förändringar under 1800- och 1900-talet. Detta är den första artikeln i en tvådelad artikelserie om det svenska ordförrådets utveckling under 200 år. Den första artikeln behandlar nyordsproduktion inom allmänspråket. Den andra artikeln publiceras i Språkbruk 4/2002. Artiklarna är skrivna av Sven Göran Malmgren, professor i svenska vid Göteborgs universitet.

Noterat

Artiklar