Gå till innehållet

Aktuell litteratur

CD-perussanakirja – ’Finsk basordbok’ på cd-rom

Aktuell litteratur

Nina Martola

Den finska, enspråkiga ordboken Suomen kielen perussanakirja (’Finsk basordbok’) som publicerades i tre band under …

Språkbadsforskning i Finland

Aktuell litteratur

Maija Grönholm

Språkbad som undervisningsmodell har utvecklats i Kanada på 1970- och 1980-talen. I de allra striktaste …

Nya slangordböcker

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Kanslar du inte tugget eller hajar klyket? Här hjälper inte de vanliga ordböckerna långt men …

Två vägar

Aktuell litteratur

Björn-Eric Mattsson, Nina Nissas

I sin recension av ATK-sanakirja (Språkbruk 1/97) förundrar sig Robin Fortelius över att den svenska …

Nederländsk-svensk-/svensk-nederländsk ordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

För en tid sedan kom det ut en nederländsk-svensk/svensk-nederländsk ordbok på marknaden. Det är den …

Ny dataordlista

Aktuell litteratur

Robin Fortelius

Den sjunde upplagan av ATK-sanakirja kom ut 1994. Det är en lång tid sedan med …

Litteratur

Aktuell litteratur

Nationalencyklopedins ordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

Ordboksanvändarna har ivrigt väntat på Nationalencyklopedins ordbok (i fortsättningen NEO), och det kändes ganska högtidligt …

Ny uttalslära

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Ett nytt läromedelspaket i finlandssvenskt uttal har sett dagens ljus. Det tre författarna Ulla Pedersen, …

Två språk på arbetsplatsen

Aktuell litteratur

Kristina Nikula

Man har vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet gjort sig känd fär att …