Gå till innehållet

från Skribent

Urban Östberg

Populärvetenskapligt om dialekter

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Fredrik Lindström: 100 svenska dialekter. Bonnier Fakta 2019.

Därför kallas Nederländerna ofta Holland

Artiklar

Urban Östberg

Namnen Nederländerna och Holland används ofta parallellt, men betecknar egentligen olika områden. Historien bakom namnet Nederländerna sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Prepositioner, verbpartiklar och stavning är svårt i svenskan

Artiklar

Urban Östberg

För andraspråksinlärare är det svårt att förstå skillnaden mellan känna och känna till, och att lära sig att det heter i en affär men på ett café.

Förtära eller käka? Vanliga ordfel bland andraspråksinlärare av svenska

Artiklar

Urban Östberg

Att välja rätt ord och konstruktion kan vara svårt för den som lär sig svenska som andraspråk. Reflexiva verb och fasta verbfraser är också knepiga.

Att vara på sin mammas gata

Artiklar

Urban Östberg

Vad karakteriserar idiom? Är de alltid fasta eller kan de varieras? Finns det olika typer?

Stort och smått om svenskt talspråk

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Olle Engstrand: Hur låter svenskan, ejengklien? Norstedts, 2012. 271 sidor.

Betydelsefält i svenskan ur ett andraspråksperspektiv

Artiklar

Urban Östberg

En del smuttar på en utsökt konjak, katten lapar mjölk och somliga pimplar billigt rödvin.

Engelska lånord i svenskan

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Mall Stålhammar: Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Norstedts 2010. …

De indoeuropeiska språkens historia

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Svenskan tillhör den stora indoeuropeiska språkfamiljen och är mer eller mindre avlägset släkt med flertalet …

Ny underhållande etymologisk ordbok

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Vad finns det för likhet mellan ord som yoghurt, amok, sjå och hyvens? Jo, det …