Gå till innehållet

från Skribent

Sarah Kvarnström

Brunbrända kvinnor och studerande män – Könsföreställningar i sportartiklar

Artiklar

Sarah Kvarnström

Idrotten har under de senaste årtiondena blivit allt mer synlig i medierna och numera har näst intill alla dagstidningar en egen sportavdelning. Precis som andra tidningstexter påverkar också sportartiklarna våra föreställningar och värderingar, t.ex. synen på kön. Sarah Kvarnström skriver om hur manliga och kvinnliga idrottare beskrivs i sportartiklar.

Korniska, manniska, gaeliska, iriska, walesiska

Artiklar

Sarah Kvarnström

Bretonska, som presenterades i det förra numret (siirryt toiseen palveluun)av Språkbruk, tillhör de keltiska språken. …

Frisiska

Artiklar

Sarah Kvarnström

De flesta spanjorer, fransmän och engelsmän har ingen aning om att finlandssvenskan existerar – men knappast är det heller så många finlandssvenskar som känner till friuliska, occitanskan eller korniskan. I Europa finns omkring 60 olika minoritetsspråk som sammanlagt talas av ca 55 miljoner människor, siffror som i och för sig varierar beroende på hur man räknar. Skillnaden i antalet talare per språk är emellertid stor, eftersom minoritetsspråk i allmänhet definieras i förhållande till regionens majoritetsspråk. Occitanskan som talas i södra Frankrike har t.ex. 11 miljoner talare medan korniskan endast behärskas av ett hundratal personer på den brittiska halvön Cornwall. Klart är då att också språkens ställning och funktion i det omgivande samhället är väldigt olika.

Genus i östra Nyland

Aktuell litteratur

Barbro Nordling, Sarah Kvarnström

Caroline Sandström: Genus i östra Nyland – från dialektutjämning till dialektmarkör. Nordica Helsingiensia 20. Dialektforskning …

Folkmålsstudier

Aktuell litteratur

Sarah Kvarnström

Folkmålsstudier 48. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Utgivna av Hanna Lehti-Eklund och Gunilla Harling-Kranck …

Varför heter det tonfisk?

Aktuell litteratur

Sarah Kvarnström

Patrik Hadenius (red.): Varför heter det tonfisk? Språktidningen och Språkrådet 2010. 207 sidor. Varför säger …

Katalanska

Artiklar

Sarah Kvarnström

Språkbruks serie om minoritetsspråk fortsätter. I förra numret handlade det om frisiskan. Den här gången presenteras katalanska.

Anpassning av engelska lånord i svenskan

Artiklar

Sarah Kvarnström

Åsa Mickwitz disputerade den 16 juni på avhandlingen Anpassning i språkkontakt. Morfologisk och ortografisk anpassning …

Ny trend: Språkmuseer

Artiklar

Sarah Kvarnström

Ett språkmuseum ska uppföras i Danmark, förmodligen i Århus. Planeringen inleddes 2006 och museet förväntas …