Ett språkmuseum ska uppföras i Danmark, förmodligen i Århus. Planeringen inleddes 2006 och museet förväntas stå klart 2017 då Århus är europeisk kulturhuvudstad.

Språkmuseer verkar vara den nya trenden i museivärlden. Sedan 2006 har museer uppförts i USA och Brasilien, och bl.a. Storbritannien, Italien och Kina planerar för tillfället sina egna. Språkmuseerna är av två slag: de flesta museer koncentrerar sig på ett enskilt språk, men det finns också de som förevisar språk som allmänt fenomen. Danmarks Sprogmuseum kommer att tillhöra de sistnämnda, dvs. det kommer att förevisa språk generellt och inte enbart danska.

Vidare kommer Danmarks Sprogmuseum att vara ”experimentellt” i den meningen att besökarna ska få prova på och göra olika slags tester. Det riktar sig till både barn och vuxna, men oberoende av ålder är målet att museibesöket ska vara både lärorikt, tankeväckande och insiktsfullt.

Redan i det här skedet har en webbplats lanserats i anslutning till språkmuseet. På adressen www.sprogmuseet.dk(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kan du läsa nyheter och debattinlägg om språk, du kan också själv kommentera och med hjälp av en sökfunktion och en ämneskategorisering hittar du det som intresserar just dig. I dagsläget finns över 200 artiklar samlade.

Varför då denna nya trend med språkmuseer? En orsak har helt klart att göra med den tekniska utvecklingen: dagens teknik möjliggör presentationer även av sådana icke-handgripliga fenomen som t.ex. talspråket. En annan orsak bottnar i vårt språkliga kulturarv och betydelsen av att värna om världens alla språk. Globaliseringen för med sig inflytanden från andra språk, främst från engelskan, och tidigare språkligt homogena områden påverkas t.ex. av olika invandrarspråk. Språkstridigheter blir allt vanligare; därmed blir också språkpolitiken allt viktigare.