Gå till innehållet

från Skribent

Saara Haapamäki

Handboll på två språk – ett naturligt samspel mellan svenska och finska

Artiklar

Mikael Piippo, Saara Haapamäki

En tvåspråkig verksamhet där svenskspråkiga och finskspråkiga barn fritt får prata vilket språk de vill kan leda till förbättrade språkkunskaper hos deltagarna och dessutom till en öppnare attityd mot det andra inhemska språket. Det visar en studie om svensk-finsk tvåspråkighet i fritidsverksamhet för unga.

Humboldt och humbug

Krönikan

Saara Haapamäki

Wilhelm von Humboldt hör otvivelaktigt till de viktigaste teoretikerna i språkvetenskapens historia. Han är känd …

Finns det ett finlandssvenskt ungdomsspråk?

Artiklar

Saara Haapamäki