Gå till innehållet

från Skribent

Robin Valtiala

Om man översätter en bok, kommer den inte att lämna en

Artiklar

Robin Valtiala

En översättare måste ta ställning till hur modern eller ålderdomlig språkdräkten i översättningen ska vara, fundera på översättningen av ogooglebara uttryck och hela tiden vara beredd på att göra bort sig.

I Katalonien slipas de språkliga strategierna

Artiklar

Robin Valtiala

Efter en vistelse i Arenys de Mar norr om Barcelona, under vilken jag har blivit charmad av det katalanska språket, har jag läst om vad språkvetare och författare i regionen har för inställning till begreppet språknorm, och blivit charmad en gång till.

Strindberg var nästan lika drastisk på franska

Artiklar

Robin Valtiala

August Strindberg skrev ett par av sina verk på franska, och ibland var hans uttryck så drastiska att översättaren förmildrade dem i den svenska översättningen.

Den spanske Parland jazzar lite mer än han är trött

Artiklar

Robin Valtiala

Det är roligt varje gång en riktigt udda författare blir översatt. Som nu när Emilio Quintana, diktare och anställd vid Cervantesinstitutet i Stockholm, har tolkat den finlandssvenske modernisten Henry Parland till spanska.

Björkeson hittar smygromantikern – om några tolkningar av Baudelaire

Artiklar

Robin Valtiala

Något av det roligaste Robin Valtiala vet är att jämföra översättningar. Översättarens temperament och strategier av olika slag påverkar översättningen, men vad är det som gör att vissa översättningar känns bättre än andra?

Skönt att slippa normativiteten

Aktuell litteratur

Robin Valtiala

Julia Tidigs: Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa. Åbo Akademis förlag 2014. 348 sidor.

Ska öknen vara trång eller öppen? – om att tolka Imra` al-Qais poesi till svenska

Artiklar

Robin Valtiala

Robin Valtiala öppnar sin översättardagbok och berättar om processen när han översätter arabisk poesi till svenska.

Ståupplingvistik

Aktuell litteratur

Robin Valtiala

Lars Melin & Martin Melin: Dom bara pratar. Telegram bokförlag 2011. 191 sidor. Svenska journalister …

Var blev de marginella språkfenomenen?

Aktuell litteratur

Robin Valtiala

Enkel biljett? Från Sverige till Finland med kärlek, längtan och vemod. Red. Josefin Almer och …

Små djur eller små, små djur?

Artiklar

Robin Valtiala

Vilka blir de språkliga skillnaderna när man översätter Lorca med 50 års mellanrum? I den här artikeln jämför jag två översättningar av Federico García Lorcas diktsamling Poeta en Nueva York (1929–1930), den första gjord av Artur Lundkvist 1959, den andra av Marika Gedin 2008. Jag lägger speciell tonvikt vid ett par teman på vilka synen har förändrats speciellt mycket: barndom och (homo)sexualitet. Jag koncentrerar mig på detaljer som har väckt min uppmärksamhet, väl medveten om att de tre texterna innehåller så många säregna detaljer och nyanser att man kunde analysera dem hur länge som helst. Jag har valt sådana exempel som kan ge läsaren en uppfattning om de lite olika grundsyner jag sett i de två tolkningarna.