Gå till innehållet

från Skribent

Mona Forsskåhl

Kristina Nikula in memoriam

Artiklar

Johanna Koivisto, Mona Forsskåhl

Vid mitten av augusti nåddes vi av sorgebudet att professor emerita i nordiska språk vid Tammerfors universitet Kristina Nikula hade gått bort. Ett och ett halvt år tidigare hade hon insjuknat i en allvarlig sjukdom, och trots intensiv behandling gick hennes liv inte att rädda. Vår uppskattade kollega och vän blev 71 år gammal.

De unga förändrar språket – eller gör de?

Artiklar

Mona Forsskåhl

Ett levande språk förändras! Förändringsprocessen ackompanjeras i regel av äldre generationers bekymmer för att språket degenererar. I en finlandssvensk kontext kopplas bekymret för de ungas dåliga språk ofta till finlandssvenskans trängda position som minoritetsspråk.

Helsingforssvenskans födelse, liv och nöd

Aktuell litteratur

Johan Schalin, Mona Forsskåhl

Leif Höckerstedt: Svenskan på plats! Helsingforssvenskan visar vägen – födelse, liv och död. Söderströms 2010. …

Tala (om) svenska i Finland!

Artiklar

Mona Forsskåhl

Hur sanna är de trivialiserande och negativa kategoriseringarna om svenskan i Finland? Är det faktiskt så illa ställt med svenskan som en del tror? Och vad kan vi göra för att förhindra att diskussionen kör fast? Den här artikeln handlar om hur vi upplever det svenska i Finland i dag, hur det diskuteras och vilka konsekvenserna av diskussionsformerna är. Låt mig inledningsvis göra klart att jag träder in i diskussionen iklädd flera olika hattar samtidigt: språkvetarens, nordistens, finlandssvenskens, finnens, förälderns, medmänniskans men kanske framförallt polemikerns.

De e

Artiklar

Mona Forsskåhl

Jag har i min undersökning valt att fokusera på en mer okonventionell enhet i grammatisk …

Killar och tjejer som dokar får krapula

Artiklar

Mona Forsskåhl

Kan man tala om en finlandssvensk ungdomsslang? Hur ser i så fall den slangen ut? Slår samma trender igenom bland ungdomarna i Österbotten och i Nyland? Och hur låter slangen på Åland? Mona Forsskåhl forskar i slang på Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.