Gå till innehållet

från Skribent

Maria Fremer

Ge mig konkreta ord

Synpunkten

Maria Fremer

”Välj konkreta ord” skriver vi i vår nyutkomna webbkurs om klarspråk. Det är ett tema …

Du med tittaren före du-reformen

Artiklar

Maria Fremer

Du-reformen skedde i Sverige i slutet av 1960-talet, men i svenska reklamfilmer kunde tittaren duas redan tidigare – åtminstone i skämtsamma sammanhang.

Nordica ingår nu i Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Artiklar

Maria Fremer

Tilltal och omtal i samtal

Artiklar

Maria Fremer

I vår vardagskommunikation ställs vi inför små men viktiga val, som ibland kan avgöras alldeles automatiskt, men som ibland förorsakar huvudbry. Ett sådant val är hur man skall tilltala sina medmänniskor – en fråga som var aktuell på Hufvudstadsbladets insändarsida i våras. Maria Fremer, som är doktorand vid institutionen för nordiska språk vid Helsingfors universitet, diskuterar här problematiken.