Gå till innehållet

från Skribent

Leila Malmefjäll

Det färöiska språket är en överlevare

Artiklar

Leila Malmefjäll

På Färöarna är språksamhället både komplext och nytt. Språkbruk talade med tre färingar om grannspråksförståelse, om att skriva låtar på sitt modersmål och om hemligheten bakom detta lilla språks överlevnad.

Hon får svenskarna att gilla grammatik

Artiklar

Leila Malmefjäll

Hyllad författare, lärare i svenska för invandrare och grammatikapostel – Sara Lövestam från Sverige skriver …

Elever får smak för svenskan på nytt nordiskt café

Artiklar

Leila Malmefjäll

Diskussionen om finskspråkiga elevers svenskundervisning i Finland har mestadels haft ett negativt fokus. Fördelarna med att kunna svenska har hamnat i skymundan. På Kulturkontakt Nord bestämde man sig för att göra något som belyser saken ur en positiv synvinkel. Man bjöd in finskspråkiga högstadieungdomar för att erbjuda dem en ledig miljö att tala svenska i och för att göra dem bekanta med Norden.

Språkvårdsdagen 2013 – ”Du sköna nya svenska”

Artiklar

Leila Malmefjäll

På Hanaholmen under en gassande majsol anordnades tisdagen den 14 maj årets språkvårdsdag, den tjugonde i ordningen, under namnet ”Du sköna nya svenska”. Temat för i år var engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige. Ämnet väcker blandade känslor och behöver diskuteras i dag då ”svenskan insuper engelskan med liv och lust”, som Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Gunborg Gayer sa vid seminariets öppnande. Dagens föreläsare representerade universitet, språkvårdsmyndigheter, skolor och mediebranschen.