Gå till innehållet

från Skribent

Katarina Petrell

Svensköversättarna inom förvaltningen – en överblick av läget

Artiklar

Katarina Petrell

Pensioneringar och omläggningar inom översättarutbildningarna gör att behovet av översättare från finska till svenska inom den offentliga förvaltningen i Finland är stort just nu. För att säkra tillgången på kompetenta översättare behövs insatser från och samarbete mellan potentiella arbetsgivare och utbildare.

Nya vindar i statsrådets översättningsverksamhet

Artiklar

Katarina Petrell

Den statliga översättnings- och språksektorn översätter mellan 60 000 och 90 000 sidor per år. En omorganisering har gett verksamheten många fördelar.