Gå till innehållet

från Skribent

Jan-Ola Östman

Skillnader mellan sverigesvenskan och finlandssvenskan upphör aldrig att intressera och fascinera

Aktuell litteratur

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Östman recenserar slutrapporten för projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk.

Vetenskaplig publicering på svenska – ett måste, och vårt ansvar

Artiklar

Catharina Nyström Höög, Jan-Ola Östman

Den vetenskapliga publiceringen på engelska ökar på bekostnad av andra språk, men både för samhällets och vetenskapens skull är det viktigt att fortsätta skriva vetenskapligt också på svenska (och finska).