Gå till innehållet

från Skribent

Ilse Cantell

Finlandssvenska dialektologer på Oxford English Dictionary

Artiklar

Carola Åkerlund, Ilse Cantell

  Lunchbordet är dukat i Oxford University Press representationsmatsal. Från vänster: Richard Holden, Carola Åkerlund, …

Dialektordboken i en ny era

Artiklar

Caroline Sandström, Ilse Cantell

Den finlandssvenska dialektordboken, Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO), kommer i framtiden att publiceras på …

Andra uppdateringen av Stora finsk-svenska ordboken

Artiklar

Ilse Cantell

Den Stora finsk-svenska ordboken har uppdaterats och utkommer i en ny upplaga i höst. Ordboksredaktören Ilse Cantell berättar hur uppdateringen av Stora finsk-svenska ordboken gått till.

Nordisk lärobok i terminologi

Aktuell litteratur

Ilse Cantell

Orden informationssamhälle och kunskapssamhälle används ofta om dagens samhälle. Vilket ord man än väljer vill …

Uppdateringen av Stora finsk-svenska ordboken

Artiklar

Eva Orava, Ilse Cantell

Vårt samhälle förändras ständigt och språket med det. En ordbok blir allt snabbare föråldrad om den inte uppdateras, och med dagens moderna teknik kan uppdateringen göras snabbare och effektivare än hittills. Stora finsk-svenska ordboken utkom i maj 1997, och uppdateras nu med en cd-romversion. Förlagsredaktör Ilse Cantell och fil.stud. Eva Orava beskriver arbetet med uppdateringen.

Helsingforsungomarnas slang

Artiklar

Ilse Cantell