Gå till innehållet

från Skribent

Camilla Wide

Språklig variation är det normala

Synpunkten

Camilla Wide

Som språkvetare ombeds man ibland ge ett snabbt svar på frågor om hur något sägs …

Nordisk dialektatlas

Artiklar

Camilla Wide

Camilla Wide berättar hur en nordisk dialektatlas kan hjälpa språkforskningen i Norden.

Framväxten av perfekt i svenska

Aktuell litteratur

Camilla Wide

Ida Larsson: Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Acta Universitatis …

Finlandssvensk syntax

Artiklar

Camilla Wide

Vår kunskap om finlandssvenska särdrag har hittills huvudsakligen gällt enskilda ord, ordformer och uttryck. När det gäller syntaxen har kunskapen snarare baserat sig på enskilda iakttagelser än på målinriktad forskning. Svenska litteratursällskapets syntaxprojekt, som här presenteras i fem separata artiklar, är ett första steg på vägen till en forskningsbaserad kunskap om finlandssvensk syntax.

”Den” i östnyländska

Artiklar

Camilla Wide

Inom bruket av demonstrativa pronomen förekommer stor variation mellan olika varieteter av svenska. I standardspråket …