Gå till innehållet

från Skribent

Anne-Maj Åberg

Universitetslärare i svenska vid nordiska språk och Centrum för språk och kommunikation vid Åbo universitet

Goda råd om flerspråkig kommunikation i finska arbetsgemenskaper

Aktuell litteratur

Anne-Maj Åberg

För en effektiv språkinlärning i arbetslivet räcker det inte med kurser. Hela arbetsgemenskapen behövs för att inlärare ska få chans att öva sina språkkunskaper.