Per Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet, fick motta Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område i år. Per Ledin fick det för sin omfattande och nyskapande forskning om sakprosatextens roll i samhälle, skola och arbetsliv. Priset delades ut i Stockholm på Språkrådsdagen den 2 maj.

Sedan 1990-talet har Per Ledin haft en ledande roll inom svensk språkvetenskaplig textforskning. Språkvård har traditionellt sysslat med hur ord och meningar ser ut och bör se ut, men hade länge ganska litet att säga om hur hela texter fungerar. Här har Ledins forskning spelat stor roll.

Ledin har undersökt vilka språkliga medel som används för att skapa fokus och röd tråd i tidningstexter, rationaliteten i grundskolebarns till synes tokiga interpunktion, eller vilka texter undersköterskan på äldreboendet skriver en vanlig arbetsdag, för att nämna några exempel. Han har också skrivit historiska verk om den svenska veckopressens texthistoria, liksom grundläggande teoretiska artiklar. Tillsammans med Lennart Hellspong är han författare till den mycket spridda textteoriboken ”Vägar genom texten”.

Per Ledin har också en populärvetenskaplig blogg av hög klass, påsvenska.se(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Där kan man läsa vetenskapligt välgrundade men ändå roliga inlägg om bland annat språkvårdsfrågor som semikolon, hen eller särskrivning.

Prisutdelare var professor Olle Josephson, ordförande i Erik Wellanders fond. Fonden är uppkallad efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, professorn i tyska Erik Wellander. Stiftelsen Erik Wellanders fond har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Priset har delats ut sedan 1958; bland mottagarna hittas följande finländare: Carl-Eric Thors (1975), Mikael Reuter (1982), Marketta Sundman (2000) och Marika Tandefelt (2001).

På Språkrådsdagen delades även två andra pris ut: Minoritetsspråkspriset, till Josette Bushell-Mingo och Klarspråkskristallen, till Åklagarmyndigheten i Sverige.

Josette Bushell-Mingo belönades för att hon har gett det svenska teckenspråket helt nya dimensioner. Bushell-Mingo är konstnärlig ledare på svenska Riksteatern och knuten till den teckenspråkiga ensemblen Tyst Teater. Under 2012 regisserade Josette Bushell-Mingo den banbrytande visukalen Fame, där sång- och dansnummer framfördes på både talat och tecknat språk. (Visukal = visuell musikal.) Föreställningen spelades på Örebro länsteater. Josette Bushell-Mingo har även arbetat med teaterproduktioner som rör andra minoritetsspråk, bland annat i samarbete med Norrbottensteatern, Samiska teatern och Tornedalsteatern.

Åklagarmyndigheten får språkpris för sitt välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav.

Både Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset överräcktes av Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.