Fråga: Jag har blivit osäker på om sammansättningar med ordet vindkraft ska ha ett s i fogen eller inte, dvs. om det ska heta vindkraftprojekt och vindkraftenergi eller vindkraftsprojekt och vindkraftsenergi? Bägge varianterna tycks förekomma.

Eftersom förledet är ett sammansatt ord är det logiskt att sätta ut foge-s i orden (vindkraftsprojekt och vindkraftsenergi), och formerna med s verkar också vara vanligare i bruket. Däremot heter det vindkraftverkutan s, vilket kan förklaras med att ordet egentligen är en sammansättning av vindkraft och kraftverk, där det första kraft har strukits. Det är möjligt att ordet vindkraftverk i någon mån har varit mönsterbildande i de fall där s utelämnats i andra ord på vindkraft.