Fråga: Vässar man pennor eller vässer man pennor?

Man vässar pennor. Vässa böjs svagt liksom stressa, pressa, mässa osv. Det blir alltså vässa, vässar, vässade, vässat. Det verkar som om vi i Finland har en tendens att böja vässa starkt (vässer, vässte, vässt). Det är en äldre form som lever kvar.