Fråga: Jag har en språkfråga som jag funderat på ett tag nu: varsågod kontra var så god. Betyder det egentligen samma sak? SAOL 12 uppger att interjektionen varsågod primärt skrivs ihop, men accepterar även särskrivning. Den hopskrivna interjektionen ser jag personligen som en kravlös och inbjudande hövlighetsfras: Varsågod, här är boken som jag lånade. Varsågod och sitt.

Enligt SAOL 12 skulle man alltså i dessa exempel även kunnat ha särskrivning. Jag läser dock in en annan betydelse i särskrivet var så god: Var så god och fyll i blanketten innan ni kommer hit. Vänta ett ögonblick, var så god. Här skulle jag inte skriva ihop orden, eftersom jag uppfattar att man i dessa exempel uttrycker ett krav eller en (om än vänlig) order.

Svar: Någon skillnad i skrift mellan varsågod hopskrivet och var så god särskrivet finns inte. Om det i Svenska Akademiens ordlista står ett äv. mellan två ordformer betyder det enbart att det förra alternativet rekommenderas i första hand och det senare i andra hand. Vad du karakteriserar som kravlöst och inbjudande å ena sidan och uppfordrande å den andra baserar sig nog främst på din egen personliga uppfattning.

I talspråket däremot kan man på ett naturligt sätt uttrycka en nyansskillnad mellan den sammanskrivna formen och den särskrivna genom att välja mellan olika betoningsmönster. Den så kallade frasbetoningen  betoning av varje enskilt ord. Det mönstret överförs inte till skriftspråket genom att du väljer att särskriva var så god.