Fråga: Jag har märkt att man i finska texter ofta använder begreppet laatukäytävä, när man talar om en trafikrutt t.ex. för kollektivtrafik till och från en flygplats, en järnvägsstation eller motsvarande – alltså en rutt som används för ”skytteltrafik” och exempelvis för pendling till och från arbetsplatsen. Finns det någon svensk motsvarighet till detta? Jag kan i varje fall inte komma på något.

Svar: Det ord man använder på svenska är vägkorridor. Också det enkla korridor duger, om det av sammanhanget är klart vad som avses.