Fråga: Celia-biblioteket ska börja bränna sina nya digitala talböcker på cd-rom-skivor. På etiketten ska det bl.a. finnas följande text om användningsrätt: ”Denna bok är framställd för synskadade och andra läshandikappade enligt 17 § upphovsrättslagen.”

Ovanstående text ska också läsas in på varje talbok, och nu vet vi inte riktigt hur man uttalar den när man läser högt. I Sverige säger de (detta har vi kollat på deras böcker): ”… enligt sjuttonde paragrafen upphovsrättslagen.” Är det rätt, även här i Finland?

Svar: I Finland ska man numera också i skrift hänvisa till lagparagrafer med prepositionen i: … enligt 17 § i upphovsrättslagen. I talspråket har man av naturliga språkliga skäl alltid lagt in ett i före lagens namn, trots att ingen preposition funnits i texten. Rekommendationen är relativt färsk och infördes i den nya upplagan av Svenskt lagspråk i Finland från 2004 (se sidan 196). Den avviker från praxis i Sverige men kommentarerna därifrån har varit positiva, så kanske en ändring småningom sker också där.