Uttrycket lämna bort används i svenskan bara i konkret betydelse, t.ex. om att lämna bort tvätt till ett tvätteri eller lämna bort sitt barn till ett fosterhem. Däremot bör vi inte använda det i betydelsen utelämna. Vi talar alltså om att utelämna orsak (inte ”av orsak eller annan”). Däremot kan man säga  gång efter annan och tid efter annan.